NEWS

Die Sport im Park Saison ist nun leider zuende.

Wer in der Winterzeit auch nicht auf das Functionel Fitness und Capoeira Training verzichten möchte, kann uns gerne beim Training im Verein besuchen. Kommt einfach auf uns zu!

Jogos Visegrád - Ostrava CZ 2019

Ein weiteres großes Event in Ostrava in der Tschechei ateht vor der Tür! Vom 13. - 15. Dezember finden die "Jogos Visegrád" unter der Letiung von Mestrando Sabiá statt. Ebenfalls zu Gast werden Mestrando Pretinho und Mestrando Goma sein.

 
Infos auf tschechisch: unten english
Místo konání
Pátek a Sobota dopoledne
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 
Sobota odpoledne a Neděle
Trojhalí Karolina
K Trojhalí, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
 
Nejbližší letiště
Ostrava/ČR
Katowice/Polsko
Krakow/Polsko
Praha/ČR
 
Vzdálenost mezi tělocvičnami cca 3,5 km. Parkování u obou tělocvičen zdarma.
K dopravě mezi tělocvičnami lze využít i městskou hromadnou dopravu –
přímá tramvaj č. 4, 8 nebo 11. Zástávky s názvem Prostorná a Karolina.
Cena jízdného 20 Kč. Lze platit běžnou bezkontaktní platební kartou –
přiložením na žlutý terminál ve voze. Spaní v tělocvičně Karasova je možné za 50,-/noc.
 
Soutěžní kategorie Jogos Visegrad 2019
Malé děti – od 5 do 8 let
Děti – od 9 do 11 let
Dorost B – od 12 do 14 let
Dorost A – od 15 do 17 let
Dospělí – žlutý a žluto-oranžový pásek
Dospělí – kategorie A, B a C – od oranžového pásku výše
 
Rozdělení soutěžních kategorií bude vyhlášeno po dokončení registrace.
 
Cena
75 € - tréninky a soutěž – dospělí od 18 let
60 € - tréninky – dospělí od 18 let
50 € - tréninky a soutěž – děti a dorost
40 € - tréninky – děti a dorost
 
Rodinám, které registrují dvě a více dětí bude poskytnuta sleva.
 
Při regis
 
ENGLISH  INFO
 
Event venue
Friday and Saturday morning
Business Academy and Social College
Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Marianske Hory
 
Saturday afternoon and Sunday
Trojhalí Karolina
K Trojhalí, 702 00 Moravská Ostrava and Přívoz
 
Nearest airports
Ostrava / Czech Republic
Katowice / Poland
Krakow / Poland
Prague / Czech Republic
 
Distance between gyms is about 3.5 km. Free parking is available near both gyms.
It is also possible to use public transport - direct tram No. 4, 8 or 11 from stop
“Prostorná” to “Karolina”. Fare 20 CZK (less than 1€).
It is possible to pay by contactless credit/debit card - by tapping on the yellow terminal
in the tram. Sleeping in the gym Karasova is available for 50 CZK/night. 
 
Competition categories of Jogos Visegrad 2019
Small children - from 5 to 8 years
Children - from 9 to 11 years
Puppy B - from 12 to 14 years
Puppy A - from 15 to 17 years
Adults - yellow and yellow-orange belt
Adults - categories A, B and C - from the orange band up
 
The final division of the competition categories will be announced after the registration is
closed.
 
Price
75 € - trainings and competition - adults from 18 years
60 € - trainings - adults from 18 years
50 € - trainings and competition - children and adolescents
40 € - trainings - children and adolescents
 
Families registering two or more children will receive a discount.
 
T-shirt included ONLY upon registration by 17th November.